TIN TỨC

Quyết định bổ nhiệm Ban lãnh đạo MP Transformation

Tin tức
Thiện Hoà
2023-12-05 14:58:14
Để hoàn thiện và củng cố bộ máy Quản lý của Công ty nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu chiến lược đã hoạch định. BLĐ Công ty MPTransformation đã quyết định bổ nhiệm vị trí GĐ Điều hành MP Transformation & GĐ các trung tâm.
Cùng với sự thay đổi loại hình doanh nghiệp, MP Transformation đã củng cố và kiện toàn bộ máy lãnh đạo với 01 Giám đốc Điều hành và các Giám đốc nghiệp vụ.
Xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Thuý Hường được bổ nhiệm với vị trí Giám đốc điều hành cùng với 5 anh (chị) được bổ nhiệm giữ vị trí Giám đốc các trung tâm gồm:
𝑪𝒉𝒊̣ Đ𝒐̂̃ 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒖𝒚̉ – 𝑮𝒊𝒂́𝒎 đ𝒐̂́𝒄 𝑻𝑻 𝒗𝒂̣̂𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒔𝒖̛̣
𝑨𝒏𝒉 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 Đ𝒖̛́𝒄 𝑻𝒉𝒂̆́𝒏𝒈 – 𝑮𝒊𝒂́𝒎 đ𝒐̂́𝒄 𝑻𝑻 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉
𝑨𝒏𝒉 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝑴𝒊𝒏𝒉 – 𝑮𝒊𝒂́𝒎 đ𝒐̂́𝒄 𝑻𝑻 𝒕𝒂̀𝒊 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒌𝒆̂́ 𝒕𝒐𝒂́𝒏
𝑨𝒏𝒉 𝑪𝒂𝒐 𝑯𝒖𝒚 𝑽𝒂̆𝒏-  𝑮𝒊𝒂́𝒎 đ𝒐̂́𝒄 𝑻𝑻 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒆̣̂
𝑨𝒏𝒉 𝑩𝒖̀𝒊 𝑵𝒉𝒖̛ 𝑻𝒉𝒂̣𝒄𝒉- 𝑮𝒊𝒂́𝒎 đ𝒐̂́𝒄 𝑻𝑻 𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆𝒕𝒕𝒊𝒏𝒈
Chị Nguyễn Thị Thuý Hường được bổ nhiệm với vị trí Giám đốc điều hành
Chị Nguyễn Thị Thuý Hường được bổ nhiệm với vị trí Giám đốc điều hành
Chúc mừng các anh chị Giám đốc các trung tâm thuộc MP Transformation, Hệ sinh thái MPG
Chúc mừng các anh chị Giám đốc các trung tâm thuộc MP Transformation, Hệ sinh thái MPG

 

Chúc anh chị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới, đóng góp vào sự phát triển không ngừng của Công ty MPTransformation. Với sự năng động, sáng tạo và tận tâm, hy vọng rằng anh chị sẽ là những người lãnh đạo tài năng, đưa ra những quyết sách đúng đắn để đưa công ty tiến xa hơn nữa trên thị trường, mang lại những thành tựu mới cho MPTransformation và Hệ sinh thái MP Group.