Tìm kiếm

Về mp group

Giới thiệu MP Group

MP Group - Hệ sinh thái cung cấp đa dạng giải pháp Nhân sự & Công nghệ cho doanh nghiệp

Được thành lập từ năm 2002, MP Group (MPG) mang sứ mệnh của người đồng hành, đã và đang giúp đỡ hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam đột phá trên chặng đường đi đến thành công. Chúng tôi tin rằng Nhân sự và Công nghệ là hai yếu tố quan trọng nhất giúp doanh nghiệp phát triển một cách bền vững trong thời đại mới. Xuất phát từ góc nhìn đó, MPG mong muốn trở thành điểm tựa đáng tin cậy, cùng các doanh nghiệp bứt phá.

Tầm nhìn

Trở thành đơn vị cung cấp giải pháp toàn diện, đa dạng, đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng và phát triển các mô hình kinh doanh hiệu quả.

Sứ mệnh

Kết nối hệ sinh thái CON NGƯỜI - CÔNG NGHỆ để thiết kế các GIẢI PHÁP giúp xử lý các thách thức toàn cầu của khách hàng trong kỷ nguyên số; Thúc đẩy sự phát triển năng lực cá nhân trong tổ chức nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.

Giá trị
cốt lõi

Tại MP, chúng tôi trân trọng 5 giá trị cốt lõi

Tôn trọng

Lắng nghe tích cực để thấu hiểu và tạo dựng văn hóa doanh nghiệp và văn hóa dịch vụ.

Sáng tạo

Thúc đẩy tinh thần dám bứt phá, đổi mới tư duy để kiến tạo các giá trị mới.

Chủ động

Phát huy tinh thần làm chủ công việc, dám nghĩ, dám hành động và dám chịu trách nhiệm.

Đồng đội

Đoàn kết, thấu hiểu, chia sẻ, hỗ trợ trên tinh thần trách nhiệm hướng đến mục tiêu chung.

Kỷ luật

Kiên định theo đuổi mục tiêu, tự giác hành động theo các quy tắc chuẩn mực với thái độ tích cực.

Câu chuyện về
trách nhiệm bứt phá

MP Group

Hệ sinh thái luôn đề cao trách nhiệm bứt phá trên con đường hoạt động. Tổng hòa sức mạnh tập thể của các công ty thành viên và sự cố gắng của mỗi cá nhân, chúng tôi phá bỏ những giới hạn và rào cản giữa Con người - Công nghệ, đổi mới sáng tạo và gặt hái những thành tựu lớn lao, khẳng định vị thế của Tập đoàn trên thị trường.

Trách nhiệm

với Khách hàng

  • Cam kết cung cấp Sản phẩm/Dịch vụ chất lượng và đúng hạn
  • Hỗ trợ kịp thời, phản hồi nhanh chóng
  • Chính trực trong các giao dịch kinh doanh

với Tổ chức nội bộ

  • Duy trì hệ sinh thái với 03 nền tảng cốt lõi dựa trên yếu tố VĂN HÓA trong DỊCH VỤ
  • Đào tạo đội ngũ chuyên nghiệp, phát huy năng lực cá nhân
  • Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân viên

với Xã hội

  • Tuân thủ chủ trương và chính sách của các bên hữu quan
  • Mở rộng kinh doanh, phát triển kinh tế, gia tăng phúc lợi xã hội
  • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu của thị trường lao động

Trong tương lai

Trong tương lai, MP Group cam kết đối mặt với những thách thức của giai đoạn chuyển dịch, tiến về phía trước nhằm phát huy tối đa vai trò tổng thầu dịch vụ. Từ đó bứt phá và trở thành đơn vị tiên phong đóng góp vào sự phát triển của toàn xã hội."
điều gì tạo nên
sự bứt phá cho mp group

Điềm tĩnh & Thấu hiểu

Dành thời gian để lắng nghe, thấu hiểu những vấn đề từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp ở từng thời điểm

Nhạy bén & Kịp thời

Chủ động cập nhật làn sóng thay đổi từ thị trường để chủ động tư vấn kịp thời cho đối tác đồng hành.

Sản phẩm - Dịch vụ

MP GROUP tập trung chuyên sâu vào từng dịch vụ, sản phẩm để khẳng định vị thế của mỗi
công ty thành viên.

01

Dịch vụ thuê ngoài chăm sóc khách hàng và gọi ra qua điện thoại

02

Dịch vụ cung cấp và cho thuê giải pháp Contact Center & CRM

03

Dịch vụ tuyển dụng
& đào tạo

04

Dịch vụ cho thuê nhân lực

05

Dịch vụ quản lý và chi hộ tiền lương, chính sách nhân sự

06

Dịch vụ số hóa tài liệu

07

Tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

08

Thiết kế triển khai các giải pháp phần mềm

09

Giải pháp IoT/AI